ESIS GH-3000 i 3100
 
System Zapasowych Przyrządów Elektronicznych (ESIS) prezentuje wszystkie istotne wskazówki lotne – orientację przestrzenną, wysokość, prędkość lotu, kurs oraz informacje nawigacyjne – na jednym, czytelnym monitorze ciekłokrystalicznym z aktywną matrycą (AMLCD). To tak, jakby mieć kompletny zapasowy system EFIS na jednym 3-calowym monitorze. System został certyfikowany w 1997 i jest od tego czasu wykorzystywany,  oferując możliwość prezentacji danych w układzie podstawowego monitora EFIS twojego statku powietrznego.

Układ ESIS GH został zaprojektowany jako kompaktowy, co pozwala na jego montaż w pojedynczym otworze standardu 3-ATI, a dodatkowo wymaga minimalnej ilości energii w trakcie pracy. Wszystkie modele ESIS GH wykorzystują kolorowe, aktywne matryce ciekłokrystaliczne, które zapewniają niezwykłą czytelność zarówno w pełnym słońcu jak i w zaciemnionym kokpicie. Wielofunkcyjny wyświetlacz oferuje czytelność przy różnych kątach patrzenia oraz antyaliasing dla zapewnienia przejrzystości odczytów w dowolnej orientacji przestrzennej statku powietrznego.

Elastyczny system ESIS GH-3000 wykorzystuje montowaną odległościowo centralę danych aerometrycznych ADC-3000 dla zapewnienia wskazań prędkości i wysokości lotu. I tak jak wszystkie modele systemów ESIS firmy L-3, GH-3000 jest wyposażony w wewnętrzne, elektroniczne czujniki, które eliminują konieczność wykorzystania giroskopów z wirującymi masami, przez co zwiększa się ich niezawodność i wydajność.

Model ESIS GH-3001 posiada zintegrowaną kartę centrali danych aerometrycznych. Dajniki ciśnienia statycznego są połączone bezpośrednio z urządzeniem, przez co nie jest konieczne wykorzystanie odległościowej centrali danych aerometrycznych. Dzięki zwartej budowie i wykorzystaniu czujników elektronicznych moduł centrali danych aerometrycznych zwiększa długość całego urządzenia jedynie o jeden cal, zapewniając oszczędność masy i miejsca. Oba systemy GH-3100 i GH-3000 wykorzystują urządzenie MAG-3000 firmy L-3 dla precyzyjnego określenia kursu. System GH-3100 ma również możliwość połączenia z urządzeniami AHRS ARINC 429 oraz systemami INS.

do góry

Wykonanie strony www - Never Better Studio