System Sześćdziesiąt-Pięć

Wysokiej klasy dwukanałowy (pochylenie i przechylenie) autopilot z panelem wyboru/programowania oraz zdalnym modułem sygnalizacji montowanym na pulpicie centralnym

1  Zdalny panel modułu sygnalizacji. Zapewnia pełną informację o wszystkich tryba pracy oraz włączając ostrzeżenia o awarii. Wskazuje 3 poziomy wzmocnienia podczas przechwycenia i śledzenia trasy lotu. Sygnalizacja NAV/CAP informuje o maksymalny poziom czułości przechwycenia kursu, NAV/CAP i SOFT wskazuje średnią czułość dla lotu ustalonego wzdłuż zadanej trasy i korekcji wiatru bocznego, NAV/SOFT wskazuje najniższą czułość podczas przelotu nad radiolatarnią.

2  Tryb wyboru, stabilizacji i sterowania kursem HDG. *Umożliwia automatyczne przechwycenie i utrzymanie zadanego kursu lub radiolatarni ścieżki schodzenia gdy HDG i NAV są aktywne.

3  Tryb NAV (sprzęgnięta nawigacja). Przechwytuje i śledzi trasę lotu według VOR/GPS oraz ścieżkę podejścia według LOC/VOR/GPS. System automatycznie aktywuje tryb APR w przypadku wykrycia sygnału z radiolatarni osi pasa. Migotanie NAV lub REV sygnalizuje zboczenie z kursu o więcej niż 50%.

4  Przyciski wyboru trybu pracy. Przyciski uruchamiania trybów FD (jeżeli system go posiada), AP/HDG (kurs), NAV (śledzenie trasy i ścieżki podejścia według wskazań VOR/LOC/GPS), REV (podejście z kursem wstecznym), VS (zadawanie prędkości pionowej), ALT (stabilizacja wysokości), YD (tłumika odchylenia, jeżeli system go posiada) oraz przyciski zmiany zadanej prędkości pionowej UP i DOWN. Informacja o aktywnych trybach pokazywana jest na wyświetlaczu. Wskaźnik TRIM informuje o trybie ręcznego trymowania w kanale pochylenia. Gdy jest on aktywny, wskaźniki UP/DN informują o braku wyrównoważenia i konieczność ponownego trymowania samolotu w kanale pochylania.

5  Tryb pochylenia. Zawiera: VS funkcję sterowania prędkością pionową; ALT funkcję stabilizacji i przechwycenia aktualnej wysokości; GS informuje, że sprzężenie funkcji ścieżki schodzenia z funkcją wysokości jest uruchomione i/lub aktywne.

6  Klawisze góra/dół. Służą do zmiany zadanej prędkości pionowej – każde naciśnięcie klawisza powoduje zmianę o 160 FPM. Klawisze UP/DN można również wykorzystać do korygowania (trymowania) stabilizowanej wysokości
.

System Sześćdziesiąt-Pięć: właściwości i funkcje

•    Posiada obudowę dostosowaną do pulpitu centralnego
•    Posiada zdalny moduł sygnalizacji
•    Posiada zdalne komputery pochylenia i przechylenia
•    Wybór i stabilizacja zadanego kursu
•    Stabilizacja wybranej wysokości
•    Możliwość przechwycenia zadanego kursu
•    Tryb NAV
•    Podwójny tryb HDG/NAV
•    Sprzężenie z VOR/LOC/GS/REV/GPS z 3 automatycznie dobieranymi poziomami wzmocnienia
•    Odchylenie od kursu VOR/LOC/GS/REV/GPS i flaga ostrzegawcza NAV
•    Zadawanie prędkości pionowej
•    Wskaźnik trymera pochylenia
•    Automatyczny trymer elektryczny (zgodny z STC)


Opcje

•    Przetwornik GPSS (sterowanie według GPS)
•    System wyboru/sygnalizacji wysokości ST-360
•    Automatyczny lub ręczny trymer elektryczny (zgodny z STC)
•    Tłumik odchylenia (zgodny z STC)

do góry

Wykonanie strony www - Never Better Studio