ST-360

System wyboru/sygnalizacji wysokość znacząco zmniejszający obciążenie pilota

ST-360 jest unikalnym systemem, który znacząco redukującym obciążenie pilota. Umożliwia przechwycenie wybranej wysokości, cyfrowe wskazanie prędkości wznoszenia oraz foniczną i wizualną formę sygnalizowania osiągnięcie zadanej wysokości.

1  Tryb ustawiania parametrów.
2  Włącznik trybu kalibracji barometrycznej (BARO)
3  Wskaźnik ciekłokrystaliczny (LCD).
4  Gałka ustawiania wielkości zdanej z dokładnością do jednej dziesiętnej.
5  Przełączniki trybów pracy. Wskazanie wysokości, ustawienie wysokość (ALT), sygnalizacja wysokości (ALR), wybór prędkości wznoszenia (VS), tryb wybory ręcznego (MAN)


ST-360: właściwości i funkcje

•    Cyfrowy wybór prędkości wznoszenia lub opadania
•    Przechwycenie wybranej wysokości lotu z głosową i wizualną sygnalizacją
•    Ostrzeżenie o osiągnięciu wybranej wysokości
•    Foniczne i wizualne ostrzeżenie o osiągnięciu wybranej wysokości decyzyjnej DH oraz minimalnej wysokości opadania MDA
•    Monitorowanie sygnałów cyfrowego wysokościomierza
•    Automatyczna redukcja prędkości wznoszenia w pobliżu zadanej wysokości


Specyfikacja

•    Montowany panel programatora/sygnalizatora
•    Cały system zamknięty w jednej obudowie
•    Wymaga danych z pokładowego czujnika wysokości
•    Zasilanie: 14/28 VDC
•    Waga: 1.25 lbs.
•    Wymiary: 1.6”×3.42”×6.75”
•    Zgodne z TSO C9c
•    Dostępny jako opcja dla autopilotów firmy Cobham z funkcjami utrzymania wysokości i prędkości wznoszenia

do góry

Wykonanie strony www - Never Better Studio