EFD1000 Pro PFD Plus EFD500MFD

The award-winning Evolution™ EFD1000 Pro Primary Flight Display (PFD) and the EFD500 Multi-function Flight Display (MFD) deliver a full-featured, exceptionally easy-to-use glass panel at the lowest price on the market.

And your fly-away cost is made even lower because Aspen’s patented retrofit technology delivers substantially lower installation cost. There’s no need for costly new panel modifications; Evolution EFDs uniquely retrofit directly into your aircraft’s six-pack panel holes.

The self-contained EFDs also don’t require the installation of heavy remote mount boxes. And since Evolution displays work with the avionics already in your panel — no matter what make — you don’t have to upgrade your GPS or radios.Twój „ szklany” kokpit właśnie przybył!

Zdobywca wielu nagród- PFD z serii Evolution Pro Primary Flight Display oraz wielofunkcyjny wyświetlacz EFD500 stanowią w pełni funkcjonalny, nadzwyczaj łatwy w obsłudze zestaw- w najniższej cenie na rynku.

Minimalizacja kosztów, gdy zdecydujesz się na skorzystanie z produktów Aspen, nie kończy się jedynie w chwili zakupu jednego z produktów EFD. Firma oferuje również program pozwalający na ciągłe ulepszanie i modyfikacje sprzętu, a to wszystko w znacząco niższych kosztach instalacji. Montaż paneli Aspen nie pociąga za sobą konieczności gruntownej modernizacji kokpitu- Evolution EFD można bez większych trudności umieścić w już istniejących otworach. Indywidualnie montowane EFD nie wymagają instalacji dodatkowych urządzeń peryferyjnych. A ponieważ Evolution EFD bez problemów współpracują z już istniejącymi przyrządami nie ma konieczności modyfikacji odbiornika GPS i radia.

EFD1000 PRO PFD dostarcza wysokiej jakości i efektywności funkcji EFIS, z HSI i ruchomymi mapami. Dodatkowo EFD500 MFD zapewnia ostrzeżeń antykolizyjnych, fotograficznej jakości ruchomych map oraz informacji o ruchu w przestrzeni powietrznej ( z opcjonalnymi lub już istniejącymi czujnikami) i informacji pogodowych ( odbiornik WX500 Stormscope i wybór produktów XM WX).

Elastyczny system wyświetlaczy Evolution pozwala na zainstalowanie dwóch EFD jednocześnie lub stosownie do potrzeb i możliwości finansowych  tylko jednego.

Evolution EFD daje się z łatwością modyfikować- dodawanie nowych funkcjonalności: ostrzeżeń przed niebezpieczeństwami, a nawet drugiego MFD by skompletować zestaw dostępnych trzech typów wyświetlaczy. Evolution zapewnia również doskonałą elastyczność za sprawą bliskiej współpracy tego sprzętu z nierzadko już zainstalowanymi na pokładzie przyrządami takimi jak GPS, radia i TCAS, a to sprawia, że nie ma konieczności uaktualniania ich aż do stosownej dla klienta chwili.

Evolution- najniższa cena, najniższe koszty całkowite.

 

 EFD1000 PRO PFD

- paski wskazań prędkości i wysokości;
- system ostrzeżeń wysokościowych (oddzielne ostrzeganie o minimach na podejściu);
- w pełni elektroniczny HSI z podwójnym wskaźnikiem kursu;
- mapa bazowa z zaznaczeniem kolejnych odcinków lotu, punktów drogi, tras lotu ( curved flight plan) i pobliskimi stacjami referencyjnymi ( radiolatarnie etc.);
- integralność z większością systemów automatycznego sterowania lotem;
- widok map lotu zg. GPS: 360 deg i ARC
- wbudowany system sterowania odbiornikiem GPS;
- informacja w czasie rzeczywistym: o ruchach mas ciśnień ( wiatry), OAT, TAS i prędkości ( Ground Speed)- GPS jest niezbędny;
- integralny komputer centrali danych aerodynamicznych ( Air Data Computer) i systemu referencyjnego kursu i wysokości ( Attitude Heading Reference Sys)- ADAHRS;
- wbudowane zasilanie awaryjne ( bateria) i zapasowy odbiornik GPS;
- opcjonalny system ostrzeżeń przed niebezpieczeństwami ( EHA- Evolution Hazard Awareness) dostarczający info o ruchu w przestrzeni powietrznej i o sytuacji pogodowej;
- genialny 6calowy TFT LCD  ( 400x 760) z sys. Antyrefleksyjnym.


Właściwości EFD500 MFD

- mapy w układzie ruchomych sekcji pozwalające na ilustrację ostrzeżeń przed zagrożeniami w formie graficznych nakładek;
- dostosowane do indywidualnych potrzeb ( w pełni kastomizowane) układy stron wyświetlacza;
- diagramy/ mapy lotnisk oraz procedury operacji  wg. przyrządów;
- wbudowane zasilanie awaryjne ( bateria);
- EHA pozwala uzyskać informacje pogodowe i o ruchu w przestrzeni powietrznej ( wymaga systemu antykolizyjnego kompatybilnego z szyną ARINC735A i odbiornika radaru pogodowego EWR500 lub równoważna)
- genialny 6calowy TFT LCD  ( 400x 760) z sys. antyrefleksyjnymEFD500 MFD- Wszechstronność wielofunkcyjnego wyświetlacza

1. Oglądaj swoją bieżącą pozycję i plan lotu, a to wszystko „nałożone” na diagramy lotnisk podczas taxi czy też w czasie procedur wg przyrządów w powietrzu;
2. Zwiększ świadomość wszelkich niebezpieczeństw za sprawą dużego wyświetlacza, zwłaszcza w obszarach dużej ruchliwości w przestrzeni i dzięki wysokiej rozdzielczości mapom z widocznym planem lotu;
3. Trzy integralne wyświetlacze w jednym, a każdy z nich dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

do góry

Wykonanie strony www - Never Better Studio